Allemansrätten

Skogen i Skolan vill på ett positivt sätt hjälpa till att öka förståelsen för att all skog ägs av någon, att skogen också är en arbetsplats och att skogen har många olika värden.

Undervisa om allemansrätten och skapa lyckade möten mellan elever och skogsägare!

Skogar används på många olika sätt. Som besökare vill vi upptäcka saker som inte finns i staden och känna att vi är ute på äventyr. 

All mark har en ägare och i Sverige äger privatpersoner mer än hälften av all skogsmark. Som besökare är vi alltså gäster hos såväl växter och djur som hos markägare. Skogsägare har ofta andra perspektiv än naturbesökare genom att det är skogsägaren som brukar och sköter om skogen.

Skogen i Skolan vill på ett positivt sätt hjälpa till att öka förståelsen för att all skog ägs av någon, att skogen också är en arbetsplats och att skogen har många olika värden. Alla ska känna sig välkomna i skogen. 

Digitala lektioner


I ”Allemansrätten: i skogsägarens skor” får eleverna kunskap om allemansrätten genom att titta på en film och genom att läsa om allemansrätten. De får även göra en uppgift som går ut på att de ska planera en övernattning ute i skogen.

Allemansrätten: i skogsägarens skor, åk 4-6 & åk 7-9


Vår digitala lektion ”Allemansrätten: skogsäventyret” handlar om vem som äger den svenska skogen och hur skogsägarens arbete påverkar skogens utseende. Eleverna får testa på rollen som skogsägare.

Allemansrätten: skogsäventyret, åk 4-6 & åk 7-9

Undervisningsupplägg


”Allemansrätten – Spår efter människan” handlar om vilka spår efter människan vi kan i naturen? Här använder man spårjaktskort för att se om ni hittar något som tyder på att människan varit där. I denna uppgift finns mycket underlag för härliga diskussioner.


”Allemansrätten – Tema skräp” handlar om att skräp som ligger slängt i naturen inte bara ser tråkigt ut, det innebär dessutom en fara för djur och natur. Ta med eleverna ut i skogen och fundera på hur glas, aluminiumburkar och fimpar kan påverka djur och natur.


”Allemansrätten – Tema eld” handlar om det är enkelt att göra upp en eld eller inte. Du får testa att göra upp en eld med eleverna och diskutera detta. Ni kommer bland annat att få diskutera vilka förhållningsregler det finns och vad en eld behöver för att brinna?


I ”Allemansrätten – En natt i tält” får eleverna planera för att spendera en natt i tält. Det finns mycket att ta hänsyn till.

Affischer

Affischerna om allemansrätten beskriver i korthet vilka rättigheter och skyldigheter som gäller då man vistas ute i naturen. Den är perfekt att sätta upp i klassrummet och/eller ta med sig vid undervisning utomhus.

Bra att känna till att allemansrätten 1994 skrevs in i en av Sveriges grundlagar – Regeringsformen (RF). ”Alla ska ha tillgång till naturen enligt allemansrätten”.

Den lagtext som styr allemansrätten ingår i miljöbalken, men allemansrätten i sig är ingen lag.

Fördjupning i vad allemansrätten innebär finns i Skogen i Skolans övriga material. Du kan också läsa mer på Naturvårdsverkets webbplats: www.naturvardsverket.se


Affisch om allemansrätten – Blå färg


Affisch om allemansrätten – Röd färg

Skoglig kunskap för lärare - prenumerera gratis på Skogen i Skolans nyhetsbrev.

Jag godkänner att Skogen i Skolan sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.
Skickar begäran