Utbildningsdag för studenter vid GU kurs L6NT10 torsdag 24 september kl. 10-15 i Skatås, Göteborg

--------------------  OBS! Ändrade tider --------------------
För att följa de riktlinjer vi har pga corona-situationen behöver vi dela upp er i två grupper och korta ner tiden för utbildningen till halvdag. Den ena gruppen kommer på förmiddagen kl. 10:00-12:00 och den andra gruppen kommer på eftermiddagen kl. 13:00-15:00.

Alla som anmält sig har fått ett mejl där det framgår vilken grupp man tillhör. Vid frågor kontakta daniel.thorell@skogsstyrelsen.se 

Välkommen!
--------------------------------------------------------------------Välkommen till en dag i skogen! 
Under dagen får du testa många konkreta övningar. Syftet med dagen är att inspirera till att använda skogen som klassrum för alla skolans ämnen för att nå läroplanens mål. Du kommer också få lära dig om skog och skogsbruk. Flera av övningarna ingår i Skogen i Skolans "skolskogsryggsäck".

Ta med:
- Kläder efter väder
- Lunch
- Eftermiddagsfika
- Sittunderlag

Vi är ute hela dagen. Vi äter även lunch och fikar utomhus.
Samlingsplats: Vi samlas i skogen intill Skatåsvägen, på vägen upp mot Skatås motionscentrum. Se KARTA.

Anmäl dig HÄR, senast 17 september.

Skatås, Göteborg
Kostnadsfritt
Skogen i Skolan
Göteborg
Daniel Thorell
Publicerad: