Skogsträff för lärare - 24 september kl. 14.30-16.30 Skatås Göteborg

Välkommen till en eftermiddag i skogen!

Syftet med skogsträffen är att inspirera och testa konkreta övningar, som sedan kan användas i undervisning utomhus inom många olika ämnen. 

Vi presenterar och använder "skolskogsryggsäcken" som är fylld med övningar och material för flera olika ämnen. Övningarna passar i första hand åk 4-6, men de flesta övningarna passar även mycket bra för F-3, och alla övningar går att anpassa till olika åldrar. Efter träffen får varje skola två ryggsäckar kostnadsfritt.

Medtag egen fika!

Backen upp mot Skatås parkering, Göteborg
Kostnadsfritt
Publicerad: