Lär och lek i skolskogen, Växjö 19 mars

Skogen erbjuder en miljö som stimulerar både fantasi och kreativitet. I skolskogen går det att kombinera undervisning med upplevelser och lek på ett sätt som är svårt att göra i ett vanligt klassrum. Där kan eleverna lära med flera sinnen och förankra kunskapen i egna naturupplevelser.

Syftet med träffen är att inspirera och testa konkreta övningar, som sedan kan användas i undervisning utomhus inom många olika ämnen.

Vi presenterar och använder skolskogsryggsäcken som är fylld med övningar och material för flera olika ämnen. Övningarna passar i första hand åk 4-6, men de flesta övningarna passar även mycket bra för F-3, och alla övningar går att anpassa till olika åldrar.

Deltagare får boken ”Möjligheter i skolskogen”, åldersanpassade övningshäften med tillhörande lärarhandledning och inspirationskompendium från träffen.

Anmäl dig HÄR senast den 12 mars. Antalet platser är begränsat.

Ta med kläder efter väder och gärna sittunderlag. Vi är utomhus oavsett väder.

Är ni flera på skolan som är intresserade av att delta, så finns det eventuellt möjlighet att vi kommer till er skola istället. Hör av er!

Välkommen till en eftermiddag i skogen!

Vindskyddet nedanför Teleborgs slott, Växjö
Kostnadsfritt
Östra Götaland
Växjö
Helén Andersson
Publicerad: