Tävlingar och ansökningar

Skogens mästare 2013

Flera regioner anordnar nu tävlingen Skogens mästare, läs mer på Tävlingar & Event!

Skogens mästare 2012 - tävling för Jämtlands sjuor

Tävlingen vänder sig till länets sjundeklasser och har förstås skogen som utgångspunkt. De klasser som deltar får gratis en klassuppsättning av Skogen i Skolans nya läromedel samt möjlighet att vinna 15 000 kr.

Läs mer på region Jämtlands egen sida.

Ansök om medel till din skolskog 2012

Skogsbruket i Jämtlands län delar ut bidrag till investeringar i skolskogen. Alla skolor med skolskog i Jämtlands län kan skicka en ansökan till Skogen i Skolan Jämtlands län. Ange i ansökan vad ni har för planer på investeringar i er skolskog. Hela summan som söks ska användas till investeringar och inte till verksamhet. Skolor som söker bidrag ska ha en skriftlig överenskommelse med markägaren som visar att skolan har rätt att nyttja skogen som skolskog.

Skogsbruket i Västerbottens län delar ut bidrag till investeringar i, och uppstart av skolskogar. Alla skolor med skolskog i Västerbottens län, eller skolor som önskar starta upp en ny skolskog kan skicka en ansökan till Skogen i Skolan Västerbottens län. Hela summan som söks ska användas till investeringar och inte till verksamhet. Skolor som söker bidrag ska ha en skriftlig överenskommelse med markägaren som visar att skolan har rätt att nyttja skogen som skolskog.

Årets skolskog i Jämtland 2009 är utsedd

Juryn har enats! Årets skolskog i Jämtland 2009 finns i Klövsjö!

Juryns motivering: "Klövsjö skola är ett lysande exempel på hur en skolskog skall användas. Utomhuspedagogiken är en central del i undervisningen. Skolan skapar en positiv anda bland ung som gammal för skogen och dess resurser".
Klövsjö skola få motta 3000 kr till sin Skogen i Skolan verksamhet.
Skogen i Skolan i Jämtland säger stort grattis till Klövsjö skola!

 

Sveriges bästa skolskog 2009 är utsedd

Vislandaskolan fick i juni 2009 meddelande om att man vunnit Skogen i Skolans tävling "Sveriges bästa skolskog 2009". Vislandaskolan hade i sin ansökan väl beskrivit det ambitiösa arbete de lagt ner på sin skolskog, hur den flitigt används av alla elever i alla åldrar samt hur de framgångsrikt arbetar med att lyfta fram skogens alla värden i skolans alla ämnen. Läs mer och inspireras av Vislandaskolans arbete i skolskogen på deras egen hemsida. Här kan du bland annat se bilder från skolskogen och ta del av skolans planering för arbetet från förskoleklass upp till årskurs 6.

Självklart kan du även hitta information om Vislandaskolans skolskog i vår skolskogsdatabas!

Läs mer om vinnarna i skolskogstävlingen i den artikel som publicerades i Skogen i Skolans tidning här.