Skolskogar

Skogsdag för Frestaskolan i Upplands Väsby.

En skolskog är ett avgränsat område som disponeras av skolan för lektioner och utevistelser. Här kan teorier testas i praktiken. Skolan och markägaren upprättar en Överenskommelse om skolskog där skolan får tillstånd att göra lite mer än vad allemansrätten tillåter, exempelvis bygga eldplats, bygga vindskydd eller kanske avverka några träd.

För mer information och inspiration om hur du startar en skolskog, se faktabladet Så startar du en skolskog! Du kan också skriva ut boken Möjligheter i skolskogen. Du kan också vända dig till din regionsamordnare för hjälp med att starta en skolskog, se respektive region. För att komma igång med övningar ute i skolskogen har Skogen i Skolan tagit fram övningar - ett pedagogiskt hjälpmedel som gör det lätt att komma igång med utomhusundervisningen.

Årsskiftet 2015 fanns 1025 registrerade skolskogar på Skogen i Skolans webbplats.
Gå till respektive region för att se vilka skolskogar som finns i ditt område.

Framgångsrika skolskogar

I ett examensarbete vid SLU studerade jägmästarstudenten Lina Bergquist ett urval skolskogar. Rapporten pekar ut ett antal faktorer som är viktiga att tänka på i skolskogarbetet.

I nummer 4-08 av Tidningen Skogen i Skolan kan du läsa en sammanfattande artikel.>>

Du kan också ladda hem hela rapporten.>>