Skogen i Skolans skrivtävling

Skogen i Skolans skrivtävling
Skogen i Skolans skrivtävling

Vinnaren i Skogen i Skolans skrivtävling är utsedd!

Martin Widlund, Fredsborgskolan, klass Beta, är första pristagare av Skogen i Skolans skrivtävling 2014-2015. Martin Widlund får 5000:- att dela med sina klasskamrater.

Motivering
”Martin har skrivit en beskrivande text i jag-perspektiv som beskriver synen på skogen ur ett både betraktande perspektiv med ett vackert målande språk och samtidigt visar ungdomens funderingar kring vad som händer med vår brukade skog.  Han beskriver på ett drastiskt och samtidigt eftertänksamt sätt hur vi reagerar på den viktiga skog som genom ett brukande är en viktig källa till produktion, nationell ekonomi. Och samtidigt hur stor del den har för människans hälsa och välbefinnande.”

Du kan läsa Martins vinnande bidrag i sin helhet. Det finns inlänkat på denna sida.

2:a - 5:e plats i skrivtävlingen
Dessa tävlingsbidrag visar på olika sätt men med samma kvalitet upp skogen som en mystisk plats, en plats för rekreation, en källa till arbetstillfällen och en bild av hur skogen kan planteras, skötas, skördas och bli stommen i produktion av olika produkter.

 1. Josefin Häggström. Årskurs 7, Castorskolan i Bjurholms kommun, Västerbotten
 2. Fanny Nordin. 9 C, Vallaskolan, Långsele, Västerbotten
 3. Tilda Blixth
 4. Tobias Gustafsson, Årskurs 7, Catorskolan, Bjurholms kommun, Västerbotten

Skogen i Skolans skrivtävling utlystes under hösten 2014
Här nedanför kan du läsa den inbjudan som skickades ut.

Inbjudan till Skogen i Skolans skrivtävling
Skogen i Skolan i samarbete med Skogsstyrelsen utlyser en skrivtävling för landets elever i år 6-9. Vi vill fortsätta vårt samarbete med skolan och sprida intresse och kunskap om skog. Tävlingen syftar till att ge oss insikt i hur flickor och pojkar ser på skog och vi vet att eleverna är våra bästa lärare i att visa hur vi kan bidra till ökad skogskunskap. Vi hoppas också kunna bidra till ökad måluppfyllelse för skolans undervisning under åren 6-9. Välkomna med era bidrag!

Skogen i Skolan bjuder in till en skrivtävling för år 6-9!

 • Vi vänder oss nationellt till flickor och pojkar i år 6-9 för en skrivtävling.
 • Vi vill vidareutveckla vår samverkan med skolan och ta reda på hur vi kan bidra till skolans måluppfyllelse. Vi vill också få veta mer om elevers syn på skogen!
 • Din uppsats ska vara max 3 A4-sidor lång, typsnitt Times New Roman, teckenstorlek 12-14. Uppsatsen ska fånga läsaren och vara personlig!
 • Titeln på uppsatsen är ”Min bild av skogen”.
 • Skicka din uppsats via mejl till Skogen i Skolan, på skrivtavling@skogeniskolan.se
 • Av de 200 första inskickade uppsatserna utser vi ett vinnande bidrag som vinner 4000:- till sin klasskassa.
 • Bidragen ska vara Skogen i Skolan tillhanda senast 31 oktober 2014.
 • De inskickade bidrag kan komma att avkodas och då användas i syfte att ta reda på elevers syn på skog och hur vi kan sprida information och ge oss ökad kunskap om hur flickors och pojkars syn på skog kan skilja sig åt.

För mer information, kontakta Skogen i Skolans  nationella kansli, kansli@skogeniskolan.se