Norrbotten

Informationen på denna sida kommer att uppdateras fram över.

Region Norrbotten är den till ytan största. Här fanns 28 550 elever i grundskolan under 2004. Antalet skolor var 185.

Teknikens Hus, www.teknikenshus.se, är en regional resurs för lärande och inspiration inom teknik och naturvetenskap. Vi har ett stort utställningsavsnitt om skog och papper till vilket vi också har utvecklat många pedagogiska program. Varje år de tre senaste åren ordnar en skogsfestival och vi delar ut stipendier till lärarlag och elever for skogsanknutna projekt.

www.teknikenshus.se/info/smakryp_info.htm

www.teknikenshus.se/skola/index.html

Artiklar för Norrbotten

Skogsstyrelsen har tillsammans med Skogen i Skolan tagit fram en film som visar på värdet av att sprida kunskaper om den svenska skogen bland barn och unga. / Skogsstyrelsen

Kontaktpersoner i Norrbotten

Samordnare

Styrgrupp

Kalendarium för Norrbotten

Tid torsdag, 21 september, 2017 - 08:00 till fredag, 22 september, 2017 - 16:00 Plats Nynäshamn

Skolskogar i Norrbotten