Storstadsprojektet

Skogen i Skolans projekt Storstadssatsning

Projektet Storstadssatsning börjar med att satsa på skolor i Stockholm. När ett koncept är utarbetat kommer projektet att sprida sig till Göteborg, Malmö och övriga större städer i Sverige.

- Barn och ungdomar ska  vara bekanta och trygga med sin egen skog oavsett var man bor. Skog och grönområden finns överallt. I Stockholms län finns det 382 000 hektar skog. En skolskog kan dock vara en skogsdunge, parkområde eller annat grönområde. Det viktigaste är att elever får möjlighet att vistas utomhus, säger Anna.

Anna Malmström, projektledare StorstadssatsningAnna Malmström har varit skogsforskare på SLU och är utbildad biolog på Uppsala universitet. Sedan den 16/4 2015 är Anna anställd på Föreningen Skogen där hon arbetar med Skogen i Skolans projekt Storstadssatsning.

Vill du ha utomhuslektioner och behöver komma igång?
Är du lärare på en skola inom Stockholms län - hör av dig till Anna på: anna.malmstrom@skogen.se eller på 070-486 55 12.

Skogen i Skolans verksamhet har bedrivits i över 40 år och är ett samarbete mellan skogliga intressenter och skolan som sker på skolans villkor. Syftet är att öka kunskapen om och intresset för skog samt att få elever att vistas utomhus. Vi använder utomhuspedagogik som metod. Ansvaret för Skogen i Skolans Nationella kansli ligger hos Föreningen Skogen.

Mer information