Projekt & aktiviteter

Inom Skogen i Skolans verksamhet anordnas tävlingar, event och konferenser. Du hittar en del av dem i kalendariet.
Läs mer om de nedanstående via länkarna i menyn.

  • Skogens dagar arrangeras vart tredje år och pågår då i Regionerna Värmland och Örebro.
  • Skogens Mästare är en tävling för sjundeklassare som startade i Region Jämtland. År 2013 pågår tävlingen i Regionerna Västerbotten, Dalarna-Gävleborg, Mälardalen och Jämtland.
  • Skogskollo. Kollot vänder sig till tjejer som börjar årskurs 5, 6 och 7 till hösten och arrangeras i Regionerna Västerbotten och Västernorrland.
  • Tjejkollo. Kollot vänder sig till tjejer som börjar årskurs 5, 6 och 7 till hösten och arrangeras i Region Dalarna-Gävleborg.
  • Jorden och skogen i stan arrangeras av LRF och flera av Skogen i Skolans regioner deltar varje år, bl.a Mälardalen och Västerbotten och dessutom Nationella kansliet.
  • 2013 - Skogen i Skolan 40 år. 1973 startade verksamheten och den 5/11 2013 firade vi våra 40 år med ett jubileum i Skogens hus på Skansen i Stockholm.
  • 2014 - Skrivtävling. En tävling utlystes för pojkar och flickor i åk 6-9 att skriva om sin bild av skogen. Vinnaren fick 5.000 kr att fördela med sin klass.