Vår verksamhet

 • Vi vill erbjuda skolan utökade möjligheter till verklighetsstudier av skogen och skogsindustrin.
 • Vi har omfattande kontaktnät med skogsföretag, organisationer, forskare och myndigheter och kan hjälpa din skola att etablera kontakt med dessa.
 • Vi hjälper er att starta en skolskog. Den är ett pedagogiskt komplement till inomhusundervisning där rörelse, upplevelser och kunskapsinhämtning om skogen och alla dess värden kan stimuleras. I skolskogen involveras alla sinnen och så gott som alla skolämnen kan tillämpas i denna miljö. Med detta kan följa en bättre hälsa, ökade insikter om samband i naturen och ett lärande för hållbar utveckling.
 • Vi producerar och distribuerar läromedel och idématerial, och arrangerar aktiviteter för lärare och elever, lokalt, regionalt och nationellt.
   

Vedertagna begrepp för Skogen i Skolan

Dessa begrepp har Skogen i Skolans nationella styrgrupp beslutat att de ska användas av alla som arbetar med Skogen i Skolans verksamhet.

Begreppen i fetstil är de som ska användas. Förklaringar finns i texten efter begreppen.

 • Skogen i Skolan: skrivs alltid med stora S i orden Skogen och Skolan
 • Verksamhet: Skogen i Skolan är en 40-årig verksamhet som bedrivs på skolans villkor, samordnas nationellt och bedrivs regionalt i Sverige.
 • Regioner: Region Dalarna-Gävleborg, Region Jämtland, Region Mälardalen, Region Norrbotten, Region Värmland, Region Västerbotten, Region Västernorrland, Region Västra Götaland, Region Örebro, Region Östra Götaland
 • Regionsamordnare: samordnar regionens aktiviteter och kontakter på uppdrag av den regionala styrgruppen.
 • Regional styrgrupp: företräder regionens intressenter och styr den regionala verksamheten.
 • Kontaktperson: ingår i regionernas distrikt.
 • Skolkontakt: namn på person på skola som regionen har kontakt med vid t.ex lärarutbildningar.
 • Skolskog: en skolskog som är registrerad på Skogen i Skolans webbplats med en skriftlig överenskommelse mellan skogsägare och skola.
 • Skolskogskontakt: kontaktperson på en skola som har en registrerad skolskog.
 • Nationella kansliet: Föreningen Skogen ansvarar för det Nationella kansliet. Bengt Ek, vd Föreningen Skogen, Anna Steinwall, verksamhetsledare, Gunilla Häggström, kommunikationsansvarig och Anna Malmström, projektledare Storstadssatsning.
 • Nationell styrgrupp: företräder finansiärerna för kommunikationsplattformen, dvs SkogsSverige och Skogen i Skolan. Styr det Nationella kansliet.
 • Skogsstyrelsens nationella samordnare: samordnare för Skogsstyrelsens personal (kontaktpersoner) som arbetar med Skogen i Skolans verksamhet i regionernas distrikt