Samarbeten och nätverk

 • Bonden i skolan
  LRFs digitala läromedel Bonden i skolan är en unik satsning där elever på ett enkelt och roligt sätt får lära sig var maten på våra tallrikar kommer ifrån och varför vi faktiskt behöver bönder. Bonden i skolan är den svenske bondens röst rakt in i klassrummet, och ligger i framkant både vad det gäller pedagogik och teknik. Faktatexterna är till största del hämtad direkt från bönder och andra olika experter på lantbruk. Bonde i skolan har fått ta del av material från skogen i skolan, skogssverige.se och jordbruksverket.se mfl. Utöver en gedigen faktadel finns en stor databas med färdiga lektioner och teman för årskurs F-6 som direkt svarar upp mot målen i läroplanen.
 • FEE och LEAF
  FEE (The Foundation for Environmental Education) är en icke-statlig, ideell organisation som främjar hållbar utveckling genom miljöutbildning. Skogen i Skolan är medlem i FEE och därmed också i LEAF (Learning About Forests). LEAF är ett miljöutbildningprogram som främjar elevens kunskaper om skog och skogens roll ur ett kulturellt, ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv. Programmet syftar till att öka kunskap om och intresse för skog genom aktiviteter anpassade till lokala behov för lärare och deras elever.
  Skogen i Skolan är inte engagerad i nätverken under 2016.
  • Webbplats för FEE
  • Webbplats för LEAF
    
 • Naturens år
  Nätverket Naturens år består av ett 30-tal myndigheter och organisationer som samverkar kring frågor som rör naturen. Syftet med nätverket är att öka kunskapen och intresset för vår gemensamma natur. Tema för Naturens år 2015- 17 är ekosystemtjänster.
 • Skansen
  Skogen i Skolan på Skansen. Byt ut en dag i skolan mot en skogsdag på Skansen. Tillsammans utforskar vi vad skogen är och vad den kan ge oss. Vi lär oss om olika sorters skogar och ser vilka djur som trivs där. Djurens och växternas livscykler och anpassningar till olika årstider. Hur använde man skogen förr och idag? Vi funderar på saker som vi endast kan göra i skogen och ger tips på hur ni jobbar vidare i skolan.
  Elever och lärare får med sig övningshäften hem med hänvisningar till Lgr11.
 • Utenavet
  Utenavet arbetar för att sprida kunskap om utomhuspedagogik och naturvägledning bland beslutsfattare, opinionsbildare i samhället och inom skolvärlden. Skogen i Skolan ingår i nätverket tillsammans med Naturskoleföreningen, Friluftsfrämjandet, Movium, CNV och Nationellt centrum för utomhuspedagogik. Utenavet anordnar konferensen Ute är inne där tusentals lärare och skolledare tar del av seminarier och workshops.