Nationella kansliet

Skogen i Skolans nationella kansli

Det nationella kansliet finns till stöd för regionernas arbete inom verksamheten Skogen i Skolan.

Från 2011 ingår det Nationella kansliet för Skogen i Skolan i Föreningen Skogen. Bengt Ek är vd för Föreningen Skogen, tillika ansvarig utgivare för Skogen i Skolans webbplats.
Verksamhetsledare Anna Steinwall är ytterst ansvarig för verksamheten med kansli i Stockholm, och deltar också i nätverket Utenavet. Gunilla Häggström, ansvarar för kommunikation, marknadsföring och IT-utveckling av de digitala medierna för Skogen i Skolan, dvs webbplats, nyhetsbrev och sociala medier såsom Facebook och Twitter. Anna Malmström är projektledare för Storstadssatsning som vänder sig till lärare och elever i Stockholms län.
Förutom att du kan kontakta oss direkt kan du också nå oss via e-postlådan: kansli@skogeniskolan.se

Anna Steinwall
Verksamhetsledare.
anna.steinwall@skogen.se
08-412 15 60

Anna Steinwall, verksamhetsledare

Gunilla Häggström
Kommunikationsansvarig för kommunikationsplattformen.
gunilla.h@skogen.se
08-412 15 90

Gunilla Häggström, webbansvarig

Anna Malmström
Storstadsansvarig
anna.m@skogen.se
08-412 15 60
Anna Malmström, projektledare Storstadssatsning

Bengt Ek
Vd, Föreningen Skogen
bengt@skogen.se
08-412 15 30

Bengt Ek, vd, Föreningen Skogen

 

 

Postadress
Skogen i Skolan
Föreningen Skogen
Box 1159
111 81 STOCKHOLM

Besöksadress
Skogen i Skolan
Föreningen Skogen
Vasagatan 50, 2 tr

Fakturaadress
Föreningen Skogen i Sverige Service AB
Box 1159
111 81 STOCKHOLM