Kansliet bloggar


Nationella kansliet består av:
Bloggen innehåller reflektioner över det som sker i skolvärlden, om vår metodik utomhuspedagogik och vad som händer inom Skogen i Skolan.

Jorden och Skogen i stan

Written by Anna Malmström On the 0 Comments

Vi människor har alltid levt av det naturen ger. Att det var så när vi levde som jägare och samlare är nog självklart för de flesta men att det fortfarande är så trots att vi numer mest jagar och samlar på Ica är kanske inte lika självklart. För 200 år sedan bodde 90 procent av svenskarna på landet . Idag är det tvärtom, 85 procent av oss bor i tätorter. Det gör att de flesta barn inte kommer i kontakt med jord- och skogsbruk på ett spontant vis längre. Som en naturlig följd av detta minskar förståelsen för och kunskapen om de gröna näringarna. Att jord- och skogsbruk fortfarande utgör basen för det liv vi lever är däremot oförändrat. Vi måste fortfarande ha mat på bordet och tak över huvudet.

För att öka kunskaperna om jord- och skogsbruk bland landets unga befolkning har LRF (Lantbrukarnas riksförbund) skapat ett arrangemang som heter Jorden och Skogen i stan. Här får elever i årskurs 4-6 tillfälle att lära känna de gröna näringarna genom förstahandsupplevelser. Här blandas säd med potatis och mjölk, här visar jägareförbundet upp sig och bjuder på rökt viltkött. Här kan man få träffa en kalv och ett får samt se en riktig skogsmaskin och plantera en gran. Programmet spänner brett och varierar en del mellan de olika orterna men gemensamt är att det är fullspäckade dagar fulla med upplevelser. Arrangemanget är dessutom helt gratis.

Skogen i Skolan är givetvis på plats även i år. I Umeå får eleverna bland annat chansen att prova på det ultimata utegymmet – Skogen och i Stockholm kommer Skogen i Skolan att bjuda på kolbullar och visa hur man tillverkar papper. Allt är givetvis kostnadsfritt och i år räknar vi med att över 5000 elever får komma och känna, lukta, smaka och prova på hur det är att jobba med våra gröna näringar. De kommer också att få lära sig mer om kopplingen mellan land och stad samt hur alla dessa produkter egentligen tar sig in på Ica.

I år arrangeras Jorden och Skogen i stan på följande orter (klicka på länkarna för mer information):

Stockholm 13-14 september

http://www.skogeniskolan.se/sites/skogeniskolan.se/files/files/articles/josis-inbjudan-2016.pdf

Umeå 14-15 september

http://www.lrf.se/mitt-lrf/regioner/vasterbotten/aktiviteter-for-konsumenter-och-allmanhet/aktiviteter-for-skolbarn/jorden-och-skogen-i-stan-2016/

Jönköping 15 september

http://www.lrf.se/mitt-lrf/aktiviteter/jonkoping/2016/09/jorden_skogen-i-stan/

Sidor