Kansliet bloggar

Nu är det dags igen för en spännande dag om kompetens och kompetensbehov inom skogssektorn!

Written by Anna Steinwall On the 0 Comments

På fredag 19 maj arrangerar Skogen i Skolans nationella kansli för andra året i rad en inspirationsdag med skogliga studiebesök för studie- och yrkesvägledare. Detta år tillsammans med Utbildningsförvaltningen Stockholms stad.

Syftet med dagen är att deltagarna ska få uppleva, lära sig mer om och inspireras av möjligheter som den skogliga arbetsmarknaden ger. Vi vill presentera en röd tråd från det traditionella skogsbruket till forskning och IT-utvecklingen inom branschen.

Dagen börjar med att vi besöker LRF & Jobba grönt! Jobba grönt vill inspirera till jobb och utbildning inom det gröna näringslivet, d.v.s. all näringsverksamhet som har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. Men många unga saknar idag kunskap om branschen och som studie- och yrkesvägledare har det varit svårt att hitta fakta. Jobba grönt presenterar ett nytt verktyg som ger svar. VR-film, presentationsmaterial och en sajt som kopplar ihop arbetsliv och skola. Allt för att fler unga och karriärbytare att upptäcka och fastna för det gröna näringslivet, genom studier eller arbete. Bakom projektet står LRF, Lantbrukarnas Riksförbund och SLA, Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet.

Efter detta åker vi till Stora Ensos Innovationscenter för biomaterial, ett helt nytt centrum för forskning, tillämpning, affärsutveckling och strategisk marknadsföring kring förnybara material. Visionen är att hitta nya, innovativa sätt att maximera värdet av skog och trä. Här forskas kring papper, hygienprodukter, textilier och andra produkter baserade på träråvara. Hållbarhet är ett ledord, och centret fokuserar även på klimatförändringar, urbanisering och vatten- och markanvändning.

Då vi slutligen besöker Sveaskog ute i fält får vi, efter en introduktion till företaget, möjlighet att "speeddejta" några medarbetare med olika yrken som berättar om sin vardag och bakgrund. Medarbetare och chefer beskriver den breda palett av yrken som finns på ett skogsbolag idag, och hur arbetsmarknaden ser ut nu och framöver. Om vi har tur finns det ett maskinlag på plats som visar hur skogsråvaran avverkas innan den transporteras till kund för vidareförädling.

Under dagen kommer även en representant från SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) att medverka och berätta mer om deras verksamhet.

SLU har en gedigen forskning inom skog och skogsbruk, med fokus bland annat på hållbart nyttjande av naturresursen skog. Forskningen är grunden för SLU:s två skogliga utbildningar, jägmästar- respektive skogsmästarprogrammen, som båda börjar på grundnivå och leder till en yrkesexamen. Jägmästarprogrammet är femårigt och är mycket eftertraktade på arbetsmarknaden. Skogsmästar-utbildningen är treårig och mer praktiskt inriktad.

Vi ser fram mot en spännande och viktig dag den 19 maj! Mer info kommer på Skogen i Skolans webbplats och sociala medier!

/Anna Steinwall, verksamhetsledare Skogen i Skolans nationella kansli

Foto: Stefan Örtenblad. SKOGENbild.

 

 

 

Sidor