Kansliet bloggar

Skogen i Skolan i Pedagogiska magasinet

Written by Anna Steinwall On the 0 Comments

För någon vecka sedan blev Skogen i Skolans verksamhet omskriven i Pedagogiska magasinet (Lärarförbundets tidning för utbildning, forskning och debatt).

Artikeln och tidningens syfte var att belysa att skolan gärna tar hjälp av olika organisationer i undervisningen om skogen och därigenom också visa på vikten av att lärare och elever ska ha ett källkritiskt förhållningssätt till de läromedel, material och övrig information som finns i skolan.

Detta är något som Skogen i Skolan ser positivt på och välkomnar, då vi alltid strävar efter att utforma våra läromedel, övningar och aktiviteter efter skolans villkor.

Det finns ett flertal andra aktörer förutom Skogen i Skolan som också jobbar med skog i förskola och skola, några exempel är Naturskoleföreningen och Friluftsfrämjandet. Dessa aktörer ser vi som viktiga samarbetspartner och att vi kompletterar varandra och visar skolan en bredd, då vårt gemensamma syfte är att väcka barn- och ungas intresse för skog och alla möjligheter som den ger oss.

1973 startades Skogen i Skolan som en organisation med direkt kontakt med skolan och lärarutbildningen och är en plattform för hela skogssektorn, där intressenter består av både företag, myndigheter och universitet.

Genom att verksamheten innefattar så många olika aktörer med olika inriktningar innebär det också att Skogen i Skolan naturligt blir en gemensam och en mer neutral röst för hela skogssektorn. Och det är viktigt för oss att skolan känner sig trygg i att våra läromedel och övrigt material ger en allsidig bild av skogen, skogsbruket och skogens många värden.

Läs hela artikeln under: http://www.lararnasnyheter.se/pedagogiska-magasinet/2016/11/18/skogens-aktorer-satsar-miljoner-pa-skolan

 

Sidor