Kansliet bloggar

Skogen i Skolan i nationella skogsprogrammet

Written by Gunilla Häggström On the 0 Comments

Skogen är en oerhört viktig näring för Sverige och skogen spelar dessutom en viktig roll för att uppnå ett hållbart samhälle i framtiden. Att ersätta fossila bränslen och material med förnyelsebart är viktigt för klimatet och skogen är nyckeln till detta. Dessutom pratar man ju om skogens alla värden, inte bara de ekonomiska och ekologiska utan också de sociala värdena. Allt fler vill använda skogen till alltmer saker. Hur ska det gå till?

Regeringen arbetar just nu på att försöka lösa den frågan. Målet är att ta fram ett nationellt skogsprogram med visionen: ” Skogen – det gröna guldet – ska bidra med jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt till utvecklingen av en växande bioekonomi.” Arbetet leds av landsbygdsminister Sven-Erik Bucht och till sin hjälp har han ett programråd där ett tjugotal organisationer och myndigheter med intresse för skogen är representerade. Fyra arbetsgrupper inledde arbetet under hösten 2015 och den första september kom underlagsrapporterna som nu är ute på remiss.

I två av fyra rapporter tas Skogen i Skolan upp som en viktig aktör eftersom vi redan jobbar med det som de vill se mer av i skolan. Här skrivs bland annat att det är viktigt att fler barn och ungdomar ska kunna mer om skog och att de behöver vistas mer i skogen. Det krävs grundläggande kunskap om skogen som en plats för glädje, hälsa och lek samt allemansrättens rättigheter och skyldigheter skriver man. Därtill behöver barn och unga ges ökade kunskaper om skogen som en nyckel till ett hållbart samhälle.

För att dessa kunskapsmål ska kunna uppnås föreslås att alla skolor ska ha tillgång till en skolskog och att pedagoger ska ha tillgång till utbildning och fortbildning i utomhuspedagogik. Dessutom vill man att skolans studie- och yrkesvägledare är informerade om möjligheterna till moderna arbeten i skogssfären. För att få till detta föreslås ökade anslag till Skogen i Skolan eftersom vi redan jobbar med just dessa frågor. Röster höjs också  för att friluftsdagar ska återinföras i skolan. Några vill också att möjligheterna för att införa ett Skogen i Skolan-koncept i läroplanen ska undersökas. Utomhuspedagogik på schemat i alla skolor! Härligt, det känns som om Skogen i Skolan ligger helt rätt i tiden och att vi har vind i seglen.

Precis de här sakerna har Skogen i Skolan jobbat med sedan vi startade verksamheten 1973. Vi är givetvis både glada och stolta att omnämnas i sådana här sammanhang. Det är roligt att vårt arbete uppmärksammas och uppskattas! Vill du också sätt igång? Du behöver givetvis inte vänta på att regeringen ska  utreda färdigt. Kontakta vår samordnare i just din region för att boka en inspirationsdag med utomhuspedagogik för lärarna på din skola. Beställ skogliga läromedel eller ladda ner övningar och lektionsförslag ute i skogen. Eller starta en egen skolskog. Våra samordnare hjälper dig gärna med det praktiska. Gå in på www.skogeniskolan.se redan nu och sätt igång!

Boken om skogen, övningshäften och övningar
Skogen i Skolan har en mängd material som alla kopplar till LGR11 och Lpfö98/10. Boken om skogen är en grundbok med skoglig kunskap som nu är reviderad och åter går att beställa i tryckta exemplar.
Du kan dessutom bläddra igenom boken via systemet FlipBook och du kan se boken genom en QR-kod. Förutom detta finns boken som pdf-dokument att skriva ut, tillsammans med en lärarhandledning.
 
Våra övningshäften för lärare och elever med utomhuspedagogiska övningar har varit slutsålda men finns nu åter att beställa som trycksaker.
 
I vår databas har vi flera hundra utomhuspedagogiska övningar som nu är kompletterade med ytterligare ett tjugotal, nya övningar. Du kan bland andra hitta övningar om Trädens population, dvs hur många träd som finns inom en viss area, Älgstråk och trafik, Skogens tvättmedel Asklut och Pottaska med flera.
 
Allt detta hittar du på Skogen i Skolans webbplats: http://www.skogeniskolan.se/laromedel
 

Sidor