Grafisk profil

Här finner du allt som rör Skogen i Skolans grafiska profil samt policy för användning, nedladdningsbara logotyper och mallar.
Sidan kompletteras vartefter profilen utvecklas.

Användning av varumärket
Innan du använder logotypen för SiS eller Skogens mästare kontaktar du Skogen i Skolans varumärkesansvariga: gunilla.h@skogen.se för kvalitetsgranskning och konsultation.

Verksamhetens namn
Skogen i Skolan skrivs alltid med versala (stora) S i orden Skogen och Skolan.

Färger
Färgerna som används i logotyperna är CMYK 100 - 0 - 100–18 (SiS logotyp), PMS 348 C (SiS logotyp), PMS 577 C (SM logotyp).

Färger för logotyper

Typsnitt

 • I logotypen: Techno Regular för texten Skogen i Skolan och Helvetica Heavy Condensed för webbadressen i logotypen
 • På webben: Arial
 • I tryck:
 • Huvudrubrik: Avenir 85 Heavy, 25 pt
 • Ingress: Avenir 65 Medium, 10 pt
 • Mellanrubrik: Avenir 95 Black, 8,2 pt
 • Brödtext: Adobe Garamond Pro, 9,5 pt
 • Text i faktaruta: Avenir 55 Roman, 7,5 pt
 • För Officepaketets program:
  • PowerPoint - Helvetica fet i rubrik och mager i brödtext
  • Word och Excel - Helvetica fet i rubrik och Times New Roman i brödtext

Logotyper

SiS

SiS-logotyp liggande med text

SiS-logotyp med webbadress

Skogen i Skolan 40 år - jubileumslogotyp

Skogen i Skolan 40 år!

 

SiS 40 år - jubileumslogotyp, för webb, 72 dpi, filformat jpg, 112 x 112 px

SiS 40 år - jubileumslogotyp, för tryck, 300 dpi, filformat eps

 


SiS-logotyp + SM-logotyp

Skogen i Skolan + Skogens mästare
SiS-logotyp + SM-logotyp - placering.
Detta gäller även vid andra tillfällen då SiS-logotypen placeras tillsammans med en annan logotyp, t.ex Skogsstyrelsen.

Skogens mästare
För tryck, 300 dpi, filformat eps
För utskrift, 150 dpi, filformat jpg
För webb, 72 dpi, filformat jpg

Logotypen får inte användas ensam utan enbart tillsammans till Skogen i Skolans logotyp. Se ovan för placering.