Vill du jobba med tema djur och natur? Vi kommer till din skola!

Written by Lena Åbom On the 0 Comments
Rovdjurscentret De 5 Stora och Skogen i Skolan erbjuder inspirationsdagar för pedagoger som vill jobba med djur och natur i skolan.

Ni får genom ett kortare teoripass lära er mer och skog och rovdjur. Sedan provar vi på övningar som visar hur man kan arbeta praktiskt med tema skog och rovdjur - områden som passar bra in i flera av läroplanens ämnen och kan ger möjlighet att träna olika förmågor.

Utbildningstillfället är kostnadsfritt och tar ca 3-4 timmar. Vi vill att ni är en grupp på minst 8 lärare (gå gärna ihop flera skolor om det passar bättre). Skolan ser till att det finns en lämplig inomhuslokal att visa bildpresentation via dator i och en utomhusyta för övningar.

Erbjudandet gäller unde hela 2017 och med företräde för skolor inom Gävle kommun. Antalet tillfällen är begränsat.

Anmälan: info@de5stora.com eller 0651-411 73

Aktiviteten är kostnadsfri för skolan.

Sidor