Läromedel

Vi har utvecklat läromedel med fokus på skogens sociala värden och ett hållbart, utomhusbaserat lärande. Skogen i Skolans läromedel handlar om hur vi får en hållbar miljö, energimöjligheter, skogens produkter, skogen och samhället, mat i skogen och klimatfrågor.

Våra läromedel sträcker sig från förskolan till år 9 i grundskolan och är anpassade efter Lgr11 och Lpfö98/10.  Läromedlen hjälper till att se vilka mål och förmågor som tränas och vilka ämnen våra övningar berör.
Vi erbjuder er häften med övningar anpassade för lärare och för elever och skogliga läromedel med lärarhandledningar.
Dessutom har vi tagit fram en affisch och övningshäften till Allemansrätten.

Förutom detta har vi också faktablad och flera hundra övningar i utomhuspedagogik.

Skogen i Skolan kan även hjälpa skolor med att starta en skolskog och vi ordnar studiebesök hos skogliga företag och organisationer.

Allemansrätten

Allemansrätten

Affisch för Allemansrätt i A3-format (klicka på länken)
Affisch för Allemansrätt i A2-format (klicka på länken)
 

 

Åk 1-3, Elevmaterial, övningar till Allemansrätten Åk 1-3, Elevmaterial, övningar till Allemansrätten
Pdf-dokument för utskrift (klicka på länken)
Åk 1-3, Lärarmaterial, övningar till Allemansrätten Åk 1-3, Lärarmaterial, övningar om allemansrätten
Pdf-dokument för utskrift (klicka på länken)
Åk 4-6, Elevmaterial, övningar till Allemansrätten Åk 4-6, Elevmaterial, Övningar om allemansrätten
Pdf-dokument för utskrift (klicka på länken)
Åk 4-6, Lärarmaterial, övningar till Allemansrätten Åk 4-6, Lärarmaterial, Övningar om allemansrätten
Pdf-dokument för utskrift (klicka på länken)
Åk 7-9, Elevmaterial, övningar till Allemansrätten Åk 7-9, Elevmaterial, Övningar om allemansrätten
Pdf-dokument för utskrift (klicka på länken)
Åk 7-9, Lärarmaterial, övningar till Allemansrätten Åk 7-9, Lärarmaterial, Övningar om allemansrätten
Pdf-dokument för utskrift (klicka på länken)

Häften med övningar
Skriv ut häftena genom att klicka på pdf-dokumenten.
Beställ tryckta häften genom att klicka på beställningslänken.

Förskolan, häfte med övningar från Skogen i Skolan

Förskolan, övningar från Skogen i Skolan

Åk 1-3, Lärarmaterial, övningar från Skogen i Skolan

Åk 1-3, Lärarmaterial, övningar från Skogen i Skolan

Åk 1-3, Elevmaterial, övningar från Skogen i Skolan

Åk 1-3, Elevmaterial, övningar från Skogen i Skolan

Åk 4-6, Lärarmaterial, övningar från Skogen i Skolan

Åk 4-6, Lärarmaterial, övningar från Skogen i Skolan

Åk 4-6, Elevmaterial, övningar från Skogen i Skolan

Åk 4-6, Elevmaterial, övningar från Skogen i Skolan

Åk 7-9, Lärarmaterial, övningar från Skogen i Skolan

Åk 7-9, Lärarmaterial, övningar från Skogen i Skolan

Åk 7-9, Elevmaterial, övningar från Skogen i Skolan

Åk 7-9, Elevmaterial, övningar från Skogen i Skolan

Mat i skolskogen kan du beställa tryckta exemplar av!

Mat i skolskogen
Kokboken för dig som tycker att det är inne att laga lätt mat ute.
- Pris: 50:-/st.
Skicka din beställning till: jens.meyer@skola.hammaro.se
För dig som får problem med länken är beställningsadressen: jens.meyer@skola.hammaro.se. Ange faktureringsadress, leveransadress och antal exemplar. Frakt och moms tillkommer.

Nedanstående läromedel kan du ladda ner och skriva ut som pdf-dokument. Klicka även på lärarhandledning för att skriva ut pdf-dokumentet.

Boken om skogen - reviderad år 2016

Boken om Skogen
Boken om skogen är en grundbok fylld av basfakta om skogen. Boken ger, förutom fakta om skogens alla värden, många diskussionsuppgifter. Läromedlet är reviderat år 2016.

QR-kod för Boken om skogen
Läs boken i din mobil! QR-kod för Boken om skogen.
Ladda ner QR-läsare och läs in koden i mobilen.

Skogen och klimatet
Skogen och klimatet, beskriver vad som händer med vårt klimat och den oerhört viktiga roll som skogen spelar i sammanhanget.
Läromedlet är slutsålt i tryckt version!
Ladda ner/skriv ut som pdf:
Skogen och klimatet, pdf
Lärarhandledning

Skogens produkter
Skogen ger mycket mer än du tror - och ännu mer är på gång. Se dig omkring och upptäck att skogen ger oss massor av nyttiga produkter av trä och papper. Dessutom bidrar skogen med biobränslen, som blir ännu viktigare då vi ska minska utsläppen av växthusgaser.
Läromedlet är slutsålt i tryckt version!
Ladda ner/skriv ut som pdf:
Skogens produkter, pdf

Lärarhandledning

Skogen och samhället
Har du någon gång funderat över skogen? Vem som bestämmer över den eller om den är värdefull? Kanske tycker du inte att det spelar någon roll om vi har skog eller inte? Vi som har gjort den här boken vill visa att skogen är jätteviktig, för dig, för oss och för alla andra! Men den kan vara viktig på många olika sätt och det som är värdefullt för dig kanske inte är lika värdefullt för någon annan. Vi hoppas att boken ger inspiration till diskussion och att du får lust att söka mer fakta och kunskaper.
Läromedlet är slutsålt i tryckt version!
Ladda ner/skriv ut som pdf:
Skogen och samhället, pdf
Tillägg

Möjligheter i skolskogen, inspiration från Skogen i Skolan Möjligheter i skolskogen
Flyttar man ut "klassrummet" i det fria får det dimensioner som aldrig låter sig skapas inomhus. Här kan eleverna ta till sig nya kunskaper med alla sina sinnen. Det handlar nu inte om att bara lära sig mer om den natur de befinner sig i. Så gott som alla skolämnen kan med fördel tillämpas utomhus. Den här broschyren visar på en del av möjligheterna med utomhusundervisning. Det finns gott stöd för det som lyfts fram - både i läroplanen och i resultaten av den omfattande forskning som finns inom området utomhuspedagogik. Detta är en uppdaterad version av "Lära med skolskogen".
Läromedlet är slutsålt i tryckt version!
Ladda ner/skriv ut som pdf-dokument:
Möjligheter i skolskogen, pdf