Nationella kansliet

Det nationella kansliet finns till stöd för regionernas arbete. Det är också kansliet som ger ut informationsbrev och ansvarar för webben. Från 2012 ingår det Nationella kansliet för Skogen i Skolan i Föreningen Skogen. Bengt Ek är vd för Föreningen Skogen. Åsa Godeau är verksamhetsledare och ytterst ansvarig för verksamheten med kansli i Stockholm. Åsa ingår också i nätverken Leaf och Utenavet. Gunilla Häggström, webbredaktör, ansvarar för de digitala medierna för Skogen i Skolan, dvs webbplats, nyhetsbrev och sociala medier såsom Facebook och Twitter. Förutom att du kan kontakta oss direkt kan du också nå oss via e-postlådan: info@skogeniskolan.se.

Åsa Godeau
Verksamhetsledare. Ingår i nätverken Leaf och Utenavet.
asa@skogen.se
08-412 15 60

Åsa Godeau, verksamhetsledare Skogen i Skolan

Gunilla Häggström
Ansvarig för marknadsföring och kommunikation i de digitala medierna, dvs webbplats, nyhetsbrev och sociala medier.
gunilla.h@skogen.se
08-412 15 90

Gunilla Häggström, webbansvarig

Bengt Ek
Vd, Föreningen Skogen
bengt@skogen.se
08-412 15 30

Bengt Ek, vd, Föreningen Skogen

 

 

Postadress
Skogen i Skolan
Föreningen Skogen
Box 1159
111 81 STOCKHOLM

Besöksadress
Skogen i Skolan
Föreningen Skogen
Vasagatan 50, 2 tr

Fakturaadress
Föreningen Skogen i Sverige Service AB
Box 1159
111 81 STOCKHOLM