Utbildningsvägar och yrken inom skogssektorn

Här hittar du exempel på skogliga utbildningar. Skogssektorn erbjuder många vägar till yrken - allt från skogsprogram på naturbruksgymnasium, skogligt basår och utbildningar på högskolenivå som Skogsmästar- och Jägmästarprogrammet på SLU. Därtill finns en mängd praktiska skogsbruksutbildningar och studievägar inom trä, papper och massa. Dessutom finns också traditionella yrken inom ekonomi, kommunikation, juridik med mera.