Allemansrätten

Affischer och övningshäften för lärare och elever från åk 1 till åk 9. Ger dig och eleverna den kunskap ni behöver om Allemansrätten samt möjlighet att följa upp kunskaper och förmågor, enligt LGR11. Dessa häften och affischer kan du ladda ner och skriva ut.

Allemansrätten Affisch för Allemansrätt (klicka på länken)
Behöver du original för tryck - kontakta Skogen i Skolans nationella kansli: kansli@skogeniskolan.se
Åk 1-3, Elevmaterial, övningar till Allemansrätten Åk 1-3, Elevmaterial, övningar till Allemansrätten
Pdf-dokument för utskrift (klicka på länken i rubriken)
Åk 1-3, Lärarmaterial, övningar till Allemansrätten Åk 1-3, Lärarmaterial, övningar om allemansrätten
Pdf-dokument för utskrift (klicka på länken i rubriken)
Åk 4-6, Elevmaterial, övningar till Allemansrätten Åk 4-6, Elevmaterial, Övningar om allemansrätten
Pdf-dokument för utskrift (klicka på länken i rubriken)
Åk 4-6, Lärarmaterial, övningar till Allemansrätten Åk 4-6, Lärarmaterial, Övningar om allemansrätten
Pdf-dokument för utskrift (klicka på länken i rubriken)
Åk 7-9, Elevmaterial, övningar till Allemansrätten Åk 7-9, Elevmaterial, Övningar om allemansrätten
Pdf-dokument för utskrift (klicka på länken i rubriken)
Åk 7-9, Lärarmaterial, övningar till Allemansrätten Åk 7-9, Lärarmaterial, Övningar om allemansrätten
Pdf-dokument för utskrift (klicka på länken i rubriken)