Läromedel

Skogen i Skolans läromedel

Vi har utvecklat läromedel med fokus på skogens sociala värden och ett hållbart, utomhusbaserat lärande. Skogen i Skolans läromedel handlar om hur vi får en hållbar miljö, energimöjligheter, skogens produkter, skogen och samhället, mat i skogen och klimatfrågor.

Våra läromedel sträcker sig från förskolan till år 9 i grundskolan och är anpassade efter Lgr11 och Lpfö98/10.  Läromedlen hjälper till att se vilka mål och förmågor som tränas och vilka ämnen våra övningar berör.
Vi erbjuder er häften med övningar anpassade för lärare och för elever och skogliga läromedel med lärarhandledningar.
Dessutom har vi tagit fram en affisch och övningshäften till Allemansrätten.

Förutom detta har vi också faktasidor och flera hundra övningar i utomhuspedagogik.

Skogen i Skolan kan även hjälpa skolor med att starta en skolskog och vi ordnar studiebesök hos skogliga företag och organisationer.

Våra läromedel

  • Allemansrätten - affischer och övningshäften om Allemansrätten för lärare och elever
  • Skogliga läromedel - Boken om skogen ger dig och dina elever skoglig kunskap med basfakta om skog och skogsbruk.
  • Övningshäften - skogliga övningar för lärare och elever med hjälpa av utomhuspedagogik