Naturvårdsverket

Barn i Sverige bor nära grönområden

Written by admin On the 0 Comments
Barn som ofta vistas i naturen mår bättre. Naturvårdsverket har beräknat, utifrån statistik från SCB, andelen barn i landets största tätorter som bor nära grönom-råden. I topp ligger Upplands Väsby och Uddevalla, där alla barn har grönområden inom 200 meter från hemmet. Av alla barn i landets största tätorter har nio av tio grönområden inom 200 meter från hemmet. / Naturvårdsverket

Besök ett naturum

Written by admin On the 0 Comments
Naturum finns över hela Sverige. De är öppna för alla och är en möjlighet för alla åldrar att lära sig mer om natur och miljö. Naturum fungerar som en port till naturen. I ett naturum får du veta mer om de djur, växter, geologi och kulturhistoria som format det område du befinner dig. / Naturvårdsverket

Politik som stödjer friluftslivet

Written by admin On the 0 Comments
Rik tillgång till natur, individers intresse och ideella organisationers engagemang är viktigt för människors möjlighet till friluftsliv. Det är utgångspunkten för de tio mål för friluftslivspolitiken som regeringen beslutade om i december 2012. Friluftslivsmålen är ett stöd för friluftslivets aktörer. Skogsstyrelsen och Skogen i Skolan är en del av detta. / Naturvårdsverket

Örebro är Sveriges friluftskommun 2013

Written by Gunilla Häggström On the 0 Comments
Örebro är ”Sveriges friluftskommun 2013”, och toppar därmed listan för andra året i rad. Utmärkelsen, som delades ut på Tankesmedjan för friluftsliv i dag, baseras på en undersökning av hur landets kommuner arbetar med det lokala friluftslivet. Söderhamns kommun fick ett särskilt hedersomnämnande för en stark andra plats. / Naturvårdsverket

Se webbsändningen från Tankesmedjan för friluftsliv

Written by Gunilla Häggström On the 0 Comments
2013 års tankesmedja för friluftsliv ägde rum den 17 till 18 april i Stockholm. Tankesmedjan är ett dialogforum för friluftslivets aktörer. Årets tema var mer, fler och ännu bättre – hur kan vi locka fler människor till friluftslivet och vad behöver vi utveckla? Se webbsändningarna från Tankesmedjan för friluftsliv, ett dialogforum för friluftslivets utveckling. / Naturvårdsverket