Skog, klimat & miljö

På den här sidan har vi samlat fakta om skogen och klimatet och miljöhänsyn i skogsbruket. Du hittar information om skogens biologiska mångfald, förnybar energi från skogen och hur skogsbruket arbetar med naturhänsyn och skydd av skogsmark. Faktabladen är pdf-dokument som är enkla att skriva ut och ta med ut i skogen eller på studiebesöket.