Vill du jobba med tema djur och natur? Vi kommer till din skola! Gäller under hela 2017

Ni får genom kortare teoripasslära er mer om skog och rovdjur. Sedan provar vi på övningar som visar hur man kan arbeta praktiskt med tema skog och rovdjur.

 Utbildningstillfället är kostnadsfritt och tar 3-4 timmar. Vi vill ha en grupp på minst 8 lärare.

Erbjudandet gäller under 2017 och med företräde för skolor inom Gävle kommun. Antalet tillfällen är begränsat.

Vi kommer till er!
Rovdjurscentret dDe 5 stora och Skogen i Skolan
Lena Åbom och Linda Thelin
lena.abom@skogsstyrelsen.se