Nyheter
 • Då var den äntligen här, dagen vi alla väntat på!

  SYV-are på speeddejting i skogen!
  Skogen i Skolans nationella kansli arrangerade en studiedag den 19 april tillsammans med Kompetensforum Uppsala län (SLU Uppsala och Regionförbundet Uppsala län) om framtidens skogliga arbetsliv, från tallplanta till forskning. Tanken var att visa upp den fantastiska bredd av yrken och karriärsmöjligheter som skogssektorn erbjuder idag och i framtiden. Målgruppen var studie- och yrkesvägledare samt arbetsförmedlare i Uppsala län och syftet med dagen var att deltagarna skulle få uppleva, lära sig mer om och inspireras av möjligheter som den skogliga arbetsmarknaden ger. Vi ville med detta presentera en röd tråd från det traditionella skogsbruket till forskning och IT-utvecklingen inom branschen. - Läs mer på Nationella kansliets blogg!
  Läs mer
 • När skogen blir ett klassrum

  Springa ut till mattefrågor på lappar i skogen, mäta ytor eller lära sig om olika arter. Skolskogen kan användas till mycket. / MVT.se
  Läs mer
 • Dokumentation från Tankesmedja för friluftsliv 2016

  Den 13-14 april kom drygt 250 personer till Tankesmedja för friluftsliv. Temat i år var Värdera det ovärderliga. Här kan du ta del av dokumentation från konferensen. / Naturvårdsverket
  Läs mer
 • Så kan ännu fler elever på naturbruksprogrammen bli attraktiva på arbetsmarknaden

  Vi har därför fått i uppdrag att ta fram förslag till regeringen för att förtydliga programmet och ännu bättre koppla innehållet till branschens behov. Dessa förslag lämnar vi nu över. / Skolverket
  Läs mer
 • Här kan gymnasieeleverna få smak på framtidens forskning

  Gymnasieelever från Soltorgsgymnasiet i Borlänge och Polhemsskolan i Gävle får i samarbete med Högskolan i Dalarna chans att bedriva forskningsprojekt om bland annat solcellsforskning, skogsteknik och insekter. En grupp har gjort en sammanfattning om skog och dess koldioxidsänkande funktion./ Högskolan i Dalarna
  Läs mer
 • Landets bästa skolkommuner

  Vellinge, Nykvarn och Nacka toppar SKL:s rangordning av landets skolkommuner. Det visar Öppna jämförelser – Grundskola 2016, som i år har temat Nyanlända elever. / SKL
  Läs mer
 • Skoglig speed-dejting för studie- och yrkesvägledare

  Studie- och yrkesvägledare får information om Sveaskogs yrken. Foto: Lina Arvidsson
  Skogssektorn är i skriande behov av fler medarbetare och skogsutbildningarna får allt färre studenter. Skolans studie- och yrkesvägledning har en viktig roll i att ge ungdomarna rätt kunskap om utbildningar och jobb. Därför ordnade Skogen i Skolan tillsammans med SLU Uppsala och Regionförbundet Uppsala län, en inspirationsdag om skogssektorns nutida och framtida yrkes- och karriärsmöjligheter.
  Läs mer
 • 3 000 barn laddar för Skogens dagar

  Regionsamordnare Jens Meyer, Skogen i Skolans region Värmland
  Det är Skogen i Skolan i Värmland som basar för jättearrangemanget, som syftar till att sprida kunskap om skogen som framtida arbetsplats. I dagens moderna samhälle ska det dock inte tolkas bokstavligt. – Det finns otroligt många yrkesval som kan kopplas till skogen – allt från mekaniker till chaufförer och ingenjörer. Man kan jobba inom turismnäringen eller med jakt, papper, forskning. De senaste åren har också flera projekt startats för att öka andelen kvinnor i de här yrkena, säger Regionsamordnaren Jens Meyer. / VF
  Läs mer
 • Kansliet bloggar: Framtidens skogliga arbetsliv, från tallplanta till forskning!

  Kansliet bloggar - skoglig utbildning
  Hur förmedlas bilden om skogssektorn egentligen till dagens ungdomar? Är det fortfarande en mycket traditionell bild vi ger dem, den att jobb kopplat till skog är tungt, smutsigt och slitigt och passar bäst för män? Om det är så, vill vi inom Skogen i Skolan vara en av dem som som är med och ändrar på detta!
  Läs mer
 • Vad gjorde ni med vinsten i Skogens Mästare?

  Uppsala musikklass 7BC vann 2015 års final i Skogens Mästare i Skogen i Skolans Region Mälardalen
  Uppsala Musikklasser vann Skogens Mästare 2015 som är en tävling för sjundeklassare och anordnas av Skogen i Skolans Region Mälardalen. Tävlingen arrangeras också av flera regioner inom Skogen i Skolans verksamhet. Skolorna får en inbjudan med ett antal uppgifter som ska utföras och skickas in till respektive Regionsamordnare. Uppgifterna baseras på Skogen i Skolans läromedel. Därefter väljs fyra skolklasser ut till en final. Alla fyra får prispengar till klassen och vinnaren får 20.000 kronor.
  Läs mer
 • Besked om skogsutbildning på Kvinnersta skjuts fram

  Nu är det klart att Kvinnerstaskolans program med inriktning på skogsbruk får ytterligare en tid på sig att visa att utbildningen bör vara kvar på skolan. / SR P4 Örebro
  Läs mer
 • Så ska Halmstadborna övertygas att ge sig ut i naturen

  Välkommen ut! Länsstyrelsen anordnar under året ett 15-tal aktiviteter i naturreservaten i Halmstads kommun tillsammans med lokala aktörer. Vi riktar oss bland annat till barn och nyanlända. Detta vill vi gärna berätta mer för er om. / Länsstyrelsen Halland
  Läs mer

Sidor